Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Châu Thái

Xóm Tam Thành - Châu Thái - Quỳ Hợp - Nghệ An
c2chauthai.qh@nghean.edu.vn